NAJČITAJEME ČLANKY

Гимн словѣнов (nsl)

Превод гимна словѣнов на меџусловѣнскый јазык (кодификација "Новословница (nsl)")

Гей, словѣнове, јещо живо је
Слово нашых дѣдов
Докѫды одважно средцо бїје
Нашых славных сынов.


Жије, жије дух словѣнскый
Жив је той навѣкі.
Пѣкло је напрасно стало
Проти нас сєйды

Подарише јазык Бôг нам
Нашый Бôг-Влåдатель.
Той је с нами, никой могне пѣсню
Нашу-та престати.

И нѣхай над нами бӯря
Взнесе до нѣба ўвысь
Скала пѧка, дѫб сѧ лôма
Землётрѧс тѧгна ўниз

Стојеме мы твърды, сільны
Јакó стѣны грåда
И буди проклѧтым той, ке
Је змѣнивец народа.

Также предложујеме латиничну версију:

Geî, slověnove, ješto živo je
Slovo našyh dědov
Dokųdy odvažno sredco bĩje
našyh slavnyh synov.

Žije, žije duh slověnskyî
Živ je toî navěkï.
Pěklo je naprasno stalo
Proti nas sëîdy.

Podariše jazyk Bôg nam
Našyî Bôg-Vlådatelj.
Toî je s nami, nikoî mogne pěsnü
Našu-ta prestati. 

I něhaî nad nami búrä
Vznese do něba wvysj
Skala pęka, dųb sę lôma,
Zemlötręs tęgna wniz.

Stojeme my trůrdy, sïljny
Jakó stěny gråda
I budi proklętym toî, ke
Je změnivec naroda.

petek, 29. September 2023

PARTNERI

NAŠ PROJEKT
BESEDUJTE S NAMI NA FACEBOOKU

TECHNIČSKA OBSLUGA

PUBLIKOVANJE ČLANKOV