NAJČITAJEME ČLANKY

Концерт Лары Фабиан

Тридесетего марца се в Братиславѣ в комплексе Инхеба събыл концерт белгиjскеј пѣвачице Лары Фабиан. Кромѣ јеј прекраснего гласа је было меджу пѣсњами такоже можно наживо услышати глаголене слово о јеј животѣ. То слово је глаголила с страстиј и кусла се њим многих сърдцеј. Мимо знајемих пѣсњеј како сут Je sui malade (Јесм болезна) и Je t´aime (Љубю тебе) запѣла је и друге, меджу њими и једну пълно нову. Хоть је Лара белгиjска жена, говорила је к публику енглезски и нѣколикократ захвалила русским Спосибо. Хвалa Ти, Лара и хвала и твојим музыкантам.

Novy film Kyrill i Methodij - slověnski apoštoli

Kyrill i Methodij - slověnski apoštoli
Кырилл и Мефодиј - словѣнски апоштоли

S nastupanijem jubileja 1150 let ot misije svetih bratov Kyrilla i Methodija iz Carigrada na Veliku Moravu, znajemy filmovy direktor Petr Nikolaev imaje v planu nasnimati veliko-film za 56 milionov češskih korun (1 Euro = 25 Korun).

Čitati plny text: Novy film Kyrill i Methodij -...

petek, 29. September 2023

PARTNERI

NAŠ PROJEKT
BESEDUJTE S NAMI NA FACEBOOKU

TECHNIČSKA OBSLUGA

PUBLIKOVANJE ČLANKOV