NAJČITAJEME ČLANKY

200 lět ot rodjenija Frana Miklošiča

Na dnešny den prazdnujeme 200 lět ot rodjenija najbolšego slovenskego filologa Frana Miklošiča. Poslě okončenija gymnazija v rodnem Ljutomeru se je otpravil na studijum v Graz, kdě je lěta 1838 doktoriral iz filozofije i pozdněje ješte iz prava. V revolučnem lětu 1848 je byl prědsědnik na Dunaju ustanovenego družstva Slovenija, ktore je postavilo pytanija na sojedinjenu Sloveniju - najmě na rovnocennost slovenskego jezyka, i je byl narodny poslanec gornej komory austrijskego narodnego sobranija. Lěta 1849 je na dunajskej univerzitě postavil katedru slavistiky i stal se profesorom i jej dekanom. Jego rabota sodržuje vyše ot 180 naučnih publikacijej, najmě slovarov.

(iz slovenskego do novoslověnskego jezyka prěložil aVM)

petek, 29. September 2023

PARTNERI

NAŠ PROJEKT
BESEDUJTE S NAMI NA FACEBOOKU

TECHNIČSKA OBSLUGA

PUBLIKOVANJE ČLANKOV