NAJČITAJEME ČLANKY

Telefonat

Diedko telefoniruje do doma, i telefon bere maly Ivanek.


diedko: "Zdravej! Prošu, daj mi mamku!"

Ivanek slabim glasom otgovorivaje: "Ja ne možu, mamka jest v kuhnji i mnogo plače."

diedko: "Dobro, daj mi otca!"

Ivanek iznovo slabo otgovorivaje: "Ja ne možu, otec jest takože v kuhnji i mnogo kriči."

diedko: "Spokojno, daj mi babku!"

Ivanek: "Babku takože ne možu. Ona je s mamkoj i plače."

diedko nervozno: "Prošu Tebe, jest li u Vas ještie niekto vazrastly?"

Ivanek: "Da, policija tu je."

diedko kriči do telefona: "Bože! I što u Vas dielaje policija?"

Ivanek slabim glasom otgovorivaje: "Oni mnie iskajut."

(ns)

 

petek, 29. September 2023

PARTNERI

NAŠ PROJEKT
BESEDUJTE S NAMI NA FACEBOOKU

TECHNIČSKA OBSLUGA

PUBLIKOVANJE ČLANKOV